CDI Univerzum vabi na brezplačno svetovanje in delavnice brezposelne osebe in tiste, katerih delovna mesta so ogrožena, več informacij si oglejte tukaj.

Poglobljeno svetovanje za odrasle 2015

Skupaj z vami bomo brezplačno:

  • poiskali možnosti za učenje, izobraževanje ali usposabljanje za nov poklic, prekvalifikacijo ali novo zaposlitev,
  • ovrednotili predhodno pridobljeno znanje: formalno in neformalno, še posebej znanje angleškega jezika, digitalnih znanj ter kompetenco učenje učenja,
  • izdelali zbirno mapo s popisom delovnih izkušenj ter kompetenc kot pomoč pri iskanju zaposlitve ali pri kariernem napredovanju.

Svetovanje je namenjeno predvsem:  

  • zaposlenim nad 45 let z največ V. stopnjo,
  • brezposelnim osebam nad 50 let z največ V. stopnjo,
  • osebam, ki so zgodaj opustile šolanje ter
  • invalidom, Romom, migrantom, priseljencem, obsojencem ter
  • ostalim, ki potrebujejo svetovanje.

Več informacij si oglejte tukaj 

PORTAL – OSNOVE SPRETNOSTI IN VEŠCINE

je namenjen brezposelnim in vsem, ki želite pridobiti ali izboljšati temeljne in poklicne zmožnosti s poudarkom na krepitvi funkcionalne in digitalne pismenosti, komunikacije ter podjetnosti in samoinciativnosti, kar naj bi prispevalo k večji zaposljivosti.  Dostop do portala.