Status udeleženca izobraževanja odraslih
Udeleženec izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ima pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).

Možnosti sofinanciranja izobraževanja odraslih

V glasilu ISIO (str 11) na povezavi: http://arhiv.acs.si/glasila/Info-ISIO_2018-2019.pdf