Spoštovani,

Teden vseživljenjskega učenja (TVU na tvu.acs.si) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.

Ker se tudi na Kadisu še kako zavedamo pomena vseživljenjskega učenja, za vas pripravljamo sklop brezplačnih dogodkov v sklopu TVU, kot bonus pa še pred začetkom TVU tudi brezplačno delavnico Zakaj in kako izvajamo letne razgovore.

Krajši opisi delavnic se nahajajo v nadaljevanju, več informacij pa najdete na povezavah: http://www.kadis.si/lr/ in http://www.kadis.si/tvu2017/.

Za vsa vprašanja in prijave lahko kontaktirate Majo Milojković na maja.milojkovic@kadis.si ali 01/200 81 80.

Enodnevna brezplačna delavnica

zakaj in kako izvajamo letne razgovore

Letni razgovor je vnaprej dogovorjen pogovor med vodjo in sodelavcem. V tem pogovoru povzamemo uspehe, dosežke in razvoj sodelavca v preteklem obdobju ter načrtujemo aktivnosti in postavljamo cilje, ki … VEČ: http://www.kadis.si/lr/

TVU 2017: Karierni svetovalci, izobraževalci, iskalci zaposlitve, starši

Razvoj veščin z uporabo MOOC-ov

Na trgu je vse več mladih in starejših iskalcev zaposlitve z univerzitetnimi diplomami in formalnimi kvalifikacijami, med tem pa delodajalci vse pogosteje poročajo, da na trgu težko najdejo ustrezne kandidate – take, ki … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/

 

Zavedanje odnosov – ključ do učinkovitega dela (orodje SDI) (za šole in vrtce)

S pomočjo orodja SDI bolje razumemo svoje vedenje, vzroke in motive za sprejemanje določenih odločitev in vpliv našega vedenja na druge. Za razliko od drugih orodij za spoznavanje osebnosti gre SDI nekoliko dlje … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/

 

Kako pomagati mladostniku pri načrtovanju karierne poti

Na prvi pogled se zdi, da je karierna odločitev stvar posameznika, ki avtonomno in neodvisno od zunanjih okoliščin sprejme odločitev o nadaljnji karierni poti, a raziskave kažejo, da na končno karierno odločitev vplivajo … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/

TVU 2017: Podjetniki, vodje, kadroviki 

MED KLADIVOM IN NAKOVALOM: IZZIVI SODOBNEGA VODENJA 

Postati vodja in biti kos izzivom

Ljudje, ki se resnično izkažejo pri svojem delu, so velikokrat postavljeni na mesto vodje. Napredovanje je velika sprememba za novega vodjo in za sodelavce. Veselja in samozavesti ob napredovanju pa je lahko tudi hitro konec … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/

Celovit razvoj vodij s coachingom

Individualni trening oz. coaching je eden najučinkovitejših načinov za doseganje želenih sprememb v razmišljanju in obnašanju pri ljudeh in v organizaciji. Pomaga odpravljati motnje, ki onemogočajo doseganje uspeha … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/

Orodja za učinkovito vodenje sodelavcev

Naloge vodje se od podjetja do podjetja lahko razlikujejo. V manjših podjetjih morajo vodje običajno poleg vodenja ljudi opravljati tudi strokovne naloge, v drugih podjetjih pa se od njih pričakuje … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/

Kako pridobiti in obdržati milenijce

»Milenijci« postaja čedalje pogosteje uporabljan in že skoraj famozen izraz, ki označuje generacije rojene med letoma 1980 in 2000. Te generacije so že vstopile na trg dela in tako sedaj v njem bolj ali manj uspešno … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/

Kreiranje zmagovalnega tima s pomočjo orodja SDI

Osnovno izhodišče orodja SDI je prepoznavanje in zavedanje značilnosti lastnega vedenja in vedenja ljudi, s katerimi delate. Ko razumemo in prepoznamo motivacijske dejavnike za njihovo vedenje … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/

Metode za merjenje potenciala zaposlenih

Ocenjevalni center

Gre za eno redkih metod, ki dokazano zanesljivo napoveduje prihodnje vedenje na delovnem mestu in je za zdaj za številne namene tudi najboljši diagnostični instrument … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/

Metoda 360°

Perspectives 360° je ocenjevalni sistem, ki omogoča, da kompetence vodij ocenijo vsi, ki … VEČ: http://www.kadis.si/tvu2017/