Obveščam vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v petek, 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17, objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.
V naslednjih dneh bomo na CDI Univerzum organizirali informativne sestanke in pomoč pri izpolnjevanju prijave. Termine bomo objavili na naši spletni strani, Facebooku in Twitterju ter vas o terminih obvestili po e-pošti.