Obveščam vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v petek, 23. 6. 2017 na svoji spletni strani  in v Uradnem listu RS št. 31/17,objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

  • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj,
  • ki so poravnali šolnino v šolskih letih 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
  • ki so zaključili izobraževalni program do oddaje vloge.

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.

CDI Univerzum in Svetovalno središče Ljubljana vabi vse zainteresirane, ki ustrezajo pogojem za prijavo na razpis na informativne sestanke in pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, ki bodo:

  • v torek, 4. 7. 2017 ob 10. uri na CDI Univerzum, Grošljeva 4, v učilnici 13. V tem terminu bodo prisotni predstavniki Javnega sklada, zato vas vabimo, da s seboj prinesete že izpolnjene obrazce in priloge, da bodo lahko vašo dokumentacijo pregledali ter vam svetovali glede prijave,

 ter

  • v sredo, 5. 7. 2017 ob 14.30 na CDI Univerzum, Grošljeva 4, v učilnici 13.

Informativne sestanke načrtujemo tudi konec avgusta in v začetku septembra. O točnih datumih vas bomo obvestili. Vabimo vas, da spremljate spletno stran CDI Univerzum in Svetovalnega središča Ljubljana ter naša družbena omrežja (Facebook, Twitter)

Prosimo vas, da se na informativne sestanke prijavite, da vam bomo lahko v naprej pripravili dokazila o plačilu šolnine. Prijave zbiramo na mija.orehek@cdi-univerzum.si.

Vabimo vas tudi na individualno svetovanje glede priprave dokumentacije. Za termin nam pišite na info@cdi-univerzum.si ali svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si.

Prijazno vabljeni!