Vabljeni k sodelovanju v tlk 2018 – prijavite kulturne dogodke in postanite del petega tedna ljubiteljske kulture!

Teden  ljubiteljske kulture je predstavitev ustvarjalnosti v sodobni družbi.
Sodelujejo lahko kulturna društva in njihove zveze, lokalne skupnosti, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenski ustvarjalci v drugih državah, posamezniki ter izobraževalne in kulturne ustanove s kulturnimi dogodki, dnevi odprtih vrat, javnimi vajami …
 
Del projekta postanete s prijavo dogodka na spletni strani TLK.
 
Poleg promocije prijaviteljem dogodkov nudimo:

Združenje SAZAS je glavni partner Tedna ljubiteljske kulture.
Za  vse dogodke v okviru Tedna ljubiteljske kulture, pri katerih nastajajo obveznosti iz naslova avtorskih pravic, bo obveznosti uredil SAZAS, glavni partner TLK.
To velja samo za dogodke nekomercialne narave, ki bodo pri prijavi dogodka na www.tlk.jskd.si ustrezno označeni.
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije k.o.
Za  vse dogodke v okviru Tedna ljubiteljske kulture, pri katerih nastajajo obveznosti iz naslova predvajanja fonogramov, bo obveznosti uredil IPF, partner TLK.
To velja samo za dogodke nekomercialne narave, ki bodo pri prijavi dogodka na www.tlk.jskd.si ustrezno označeni.