1.  INFORMIRANJE

 • o možnostih učenja in izobraževanja (za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali za prosti čas)
 • o vpisnih pogojih,
 • o trajanju izobraževanja,
 • o učni pomoči,
 • o možnostih sofinanciranja izobraževanja odraslih …

2.  SVETOVANJE

 • pri odločanju za primerno izobraževanje (neformalno, formalno, NPK)
 • pri premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem (motivacija, učni stili, tipi, vaje za spomin, koncentracijo, načrtovanje učenja, kam in kako…)
 • pri načrtovanju in spremljanju izobraževanja
 • pri izvajanju postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc (Učenje učenja, Načrtovanje kariere, digitalna k., državljanska k., Socialna k. v osebnem in delovnem okolju)
 • pri izdelavi portfolija (uporabnost: NPK, karierno načrtovanje, za napredovanje, za prijavo na del. mesto…)
 • pri kariernem svetovanju (CV, različna testiranja,…)

Dejavnost v letu 2019 poteka: