V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane nekajkrat na leto ponudijo brezposelnim osebam brezplačno vodstvo po njihovih razstavah.