Čustva pomembno vplivajo na naše odločitve, vedenje in delovanje. Kadar se počutimo varne, sprejete, sproščene, je naše vedenje in delovanje bistveno bolj učinkovito, kreativno ter zavzeto.

Na delavnici boste izvedeli, kakšno vlogo ima pri tem naš sistem čustvovanj, razmišljanj in vedenj ter kako ravnati s čustvi za dobre odnose s sodelavci.

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo izboljšati odnose, načine komuniciranja ter spoznati temeljene spretnosti emocionalne inteligence: samozavedanje, zavedanje o drugih, avtentičnost, emocionalno presojanje, upravljanje s seboj ter pozitivni vpliv.

Delavnica bo potekala po certificiranem programu Emocionalna inteligenca na delovnem mestu podjetja Genos Internaltional.

Izvajalka: Mojca Sikošek Penko, projekt svetovanje zaposlenim.

Tečaj bo potekal v četrtek, 28. 5. 2020, ob 14.30.

Obvezne predhodne priajve na mojca.sikosek@cdi-univerzum.si

Po delavnici bodo udeleženci s svetovalko ovrednotili temeljne spretnosti emocionalne kompetence na delovnem mestu.