Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes za šolsko leto 2022/23 razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja.
 

Delovna mesta so razpisana v treh sklopih:

– 𝐬𝐤𝐥𝐨𝐩 𝐀: 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja;
– 𝐬𝐤𝐥𝐨𝐩 𝐁: 30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v v vrtcih oz. šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in
– 𝐬𝐤𝐥𝐨𝐩 𝐂: 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja.
 
 Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.
 
Pogodbe se bodo sklenile najkasneje do 30. septembra 2022, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. oktobra 2022, s polnim delovnim časom, za sklop A za 6 mesecev in za sklopa B in C pa za 10 mesecev.
 
Več informacij: https://bit.ly/3zrSHtp