Svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO) in Andragoški center Slovenije letos že enajsto leto zapored organiziramo Dneve slovenskih svetovalnih središč. Ti bodo med 23. in 25. septembrom. Glavni namen je informiranje in promocija možnosti vpisa odraslih v formalne (osnovno šolo, srednje šole, študij …) in neformalne izobraževalne programe (tečaji, delavnice, jeziki, računalništvo, priprave za pridobitev NPK …) ter predstavitev svetovalne podpore odraslim, ki jo nudimo v središčih ISIO.

Za vas smo skupaj s partnerji pripravili stojnice z različnimi informacijami o programih v izobraževanju odraslih, informiranje in svetovanje, vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, predstavitev Poti do novih znanj in druge predstavitve posameznih izobraževalnih in svetovalnih dejavnosti posameznih partnerjev.

Dogodki bodo potekali v nakupovalnem središču Cityparku,  Šmartinska 152g, Ljubljana.

Tudi letos je izšel časopis Info ISIO 2015-2016, v katerem so predstavljene različne možnosti izobraževanja in učenja odraslih. Časopis je na voljo v e-obliki, brezplačno tiskano obliko pa lahko dobite v središčih ISIO, na promocijskih dogodkih in v našem svetovalnem središču.

Sodelujoči partnerji:

PROGRAM –  dnevi slovenskih središč

Vabljeni! 

Informacije:

      01 510 22 70