Za iskanje informacij glede ponudbe izobraževanj ter ostalih koristnih informacij vam priporočamo:

•   Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/2017,
•   Shema izobraževalnega sistema v Sloveniji,
•   Pregled zakonskih in podzakonskih aktov iz vzgoje in izobraževanja,
•   Kam po znanje,
•   Moja izbira,
•   Nacionalna poklicna kvalifikacija,
•   Ključne kvalifikacije,
•   Državni izpitni center
•   Center RS za poklicno izobraževanje
•   Razpisi za vpis v visoko šolstvo 2018/19
•   Možnosti sofinanciranja izobraževanja odraslih (šolsko leto 2018/2019):

•   Razpisi za vpis na 1., 2. in 3. stopnjo študijskih programov v šolskem letu 2016/2017
•   Stalno strokovno spopolnjevanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
•   Razpis za srednješolsko izobraževanje za mladino
•   Zavod RS za zaposlovanje –Pomoč pri iskanju zaposlitve,
•   Borza znanja

•   EURES
•   Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije,
•   Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje,
•   Karierni centri Univerze v Ljubljani
•   CMEPIUS
•   Mestna knjižnica Ljubljana
•   Center za socialno delo Ljubljana – Šiška,
•   Center za socialno delo Ljubljana – Vič Rudnik,
•   Info točka za tujce,
•   Univerza za tretje življenjsko obdobje,
•   Seniorji info
•   Mestna občina Ljubljana,
•   Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,
•   Slovenska filantropija,
•   Stičišče NVO,
•  Simbioza,
•   Osnovne spretnosti in veščine,
•   Zavod Z.I.D,
•   Portal Znanja.com,
•   Spirit Slovenija,
•   Svetovalnico za prekomerno pitje alkohola,
•   Ambulanta PRO BONO, ki ljudem, ki se znajdejo v materialni stiski nudi brezplačno zdravstveno oskrbo,
•   Seznam najpomembnejših nosilcev dejavnostih za starejše,
•   Zaposlitveni portal,

ali pokličite na T: 01/510 22 70