MREŽA SVETOVALNIH SREDIŠČ ISIO, STRATEŠKI IN STROKOVNI PARTNERJI

Svetovalno središče Ljubljana ima razvito mrežo partnerstev, kar predstavlja enega od zelo pomembnih vidikov kakovosti svetovalnega dela svetovalnega središča. Partnerji so v delo svetovalnega središča umeščeni tako z vidika presojanja in razvijanja kakovosti, zagotavljanja objektivnosti kot sodelovanja v svetovalnem procesu ter pri skupnih aktivnostih.

Tako razvijamo:

• strokovna partnerstva s sorodnimi organizacijami v lokalnem okolju, ki se ukvarjajo z izobraževanjem ali svetovanjem, povezana so v strokovni aktiv, ki razpravlja in sprejema strokovne usmeritve povezane z delovanjem svetovalnega središča, sodelujejo pri obravnavi svetovanca v skladu s svetovančevimi potrebami, svetovalno središče pa se odziva na potrebe partnerjev za izpeljavo svetovalnega procesa in je pobudnik dejavnosti v strokovnem omrežju;

• strateška partnerstva s subjekti, ki so na ravni načrtovalcev in odločevalcev razvoja lokalnega okolja in glede razvoja ljudi. Strateški partnerji so povezani v strateški svet, ki vsaj enkrat letno ovrednoti delo svetovalnega središča, preveri načrte , daje pobude in predloge za izboljšanje dela svetovalnega središča;

• partnerstva v mreži svetovalnih središč: kjer je poudarek na izmenjavi izkušenj ter skupnih aktivnostih.

Strateški in strokovni partnerji Svetovalnega središča Ljubljana so:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Mestna občina Ljubljana, oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Zavod RS za zaposlovanje, OE Ljubljana, 
Info točka za tujce
Center za socialno delo Ljubljana Šiška
Območna obrtno podjetniška zbornica Vič
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Famul Stuart, Šola uporabnih umetnosti
• Zavod za prestajanje kazni zapora Ig,
CenterKontura
Kadis
Zavod MISSS
Zavod za izobraževanje delavcev, Z.I.D.
Zavod BOB
Zavod Mit
MKL, Knjižnica Šiška
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
Univerza za tretje življenjsko obdobje, U3ŽO Ljubljana
Združenje svetovanih in izobraževalnih središč Slovenije,
Mreža svetovalnih središč
Društvo Projekt Človek

Društvo Projekt Človek