Svetovalno središče Ljubljana vabi

na strokovni posvet z naslovom
»Izobraževalni izzivi Ljubljanske urbane regije«,

ki bo v četrtek, 22.10.2015 v Knjižnici Bežigrad /dvorana/
od 10.00 do 13.00

Posvet je namenjen izobraževalcem odraslih, ki iščejo odgovore na vprašanja: katere izobraževalne vsebine bodo potrebne v naslednjih letih v Ljubljanski urbani regiji v izobraževanju odraslih. Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam: zaposleni nad 45+ z največ peto stopnjo izobrazbe, brezposelni 50 + z največ peto stopnjo izobrazbe, migranti, manj izobraženi odrasli, osipniki, starejši 65+.

Izhodišče posveta sta Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013 – 2020 in Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 – 2020; poleg dela z izbranimi ranljivimi skupinami tudi premisleki o novih vsebinah IO v regiji za te skupine.

Dnevni red:

9:30 – 10.00 – registracija

10:00

  • Teja Dolgan, MIZŠ, Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013 – 2020 (ReNPIO 2014 -2020)
  • mag. Roman Medved, RRA-LUR – Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 – 2020
  • mag. Andreja Dobrovoljc, ACS, Vloga izobraževalcev odraslih in svetovalnih središč
  • mag. Maja Radinovič Hajdič, ZiSSS, Vloga svetovalnih središč v novi perspektivi
  • mag. Bojan Hajdinjak, ZLUS – Izobraževalne potrebe v Sloveniji – regiji
  • Peter Grabner, Obrtna zbornica – Ljubljana Vič, Izobraževanje zaposlenih
  • Barbara Vrtačnik, Zavod za zaposlovanje, Izobraževanje brezposelnih

Odmor 11:15 – 11:30

11:30

Po predstavitvah bo čas za vprašanja, razgovor, dopolnitve in zaključke.
Posvet bo potekal v prostorih Knjižnice Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana od 10. ure do 13. ure.

Na posvet se prijavite s spletno prijavnico, najpozneje do 20. 10. 2015:  PRIJAVNICA

Vljudno vabljeni!

 

Albert Štrancar

v.d. direktor

Vodja Svetovalnega središča Ljubljana