Uspešno smo izvedli strokovni posvet “Izobraževalni izzivi Ljubljanske urbane regije”, katere se je udeležilo preko trideset strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Na posvetu so izvajalci vsak s svojega področja predstavili izzive za naslednjo perspektivo. Namen posveta pa je bil tudi pletenje medsebojnega sodelovanja.

Gradivo s posveta:

Nekaj utrinkov s posveta