PRODUKCIJSKA ŠOLA VABI K VPISU

Produkcijska šola je namenjena mladostnikom med 15. in 18. letom (z možnostjo odstopanja navzgor), ki so zaradi različnih razlogov prekinili šolanje na srednješolski stopnjiin/ali izpolnili osnovnošolsko obveznost, morda jim manjka le nekaj izpitov, da bi uspešno zaključili osnovno šolo, letnik ali pa se šolajo po pedagoški pogodbi.

Program omogoča pridobivanje ustreznih navad, izkušenj in znanj za uspešno vrnitev v sistem izobraževanja ali zaposlitev.

Predmetnik programa: računalništvo, sitotisk, šivanje, funkcionalno opismenjevanje, trening socialnih veščin se prepleta s praktičnimi dejavnostmi, kot so kuhanje, gospodarjenje z denarjem, fotografiranje, priprava in izvedba izletov.

Sestavni del programa je tudi poklicno informiranje in svetovanje.

Vsak mladostnik je deležen individualizirane obravnave, ki ima za cilj:

  • vsakodnevno kontinuirano strukturirano aktivnost,
  • pridobivanje in utrjevanje novih znanj, spretnosti ter delovnih navad,
  • učenje strategij reševanja problemskih situacij,
  • spodbujanje k samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za lastno vedenje,
  • oblikovanje realne pozitivne samopodobe,
  • ponovna vključitev v sistem izobraževanja.

Pomemben del programa je svetovanje staršem v obliki rednih srečanj in mesečne skupine za starše (cilji vzgoje, pričakovanja in zahteve, postavljanje realnih ciljev, nagrajevanje in kaznovanje).

Šolanje v Produkcijski šoli je brezplačno, starši krijejo le stroške prehrane in morebitne stroške izletov.

Program poteka med šolskim letom od 8.00 do 15.00 ure. Vpis je mogoč vse leto do zapolnitve prostih mest.

Dobrodošli ste vsi, ki bi radi podrobneje spoznali naš program.
Pokličite nas po telefonu 031 691 101, 01 54 19 100 ali pa nam pišite na naslov: produkcijska-sola@mdj.si
Kaj počnemo si lahko ogledate tudi na naši spletni strani
Veseli smo vsakega klica, sporočila ali obiska.

 Mentorji v Produkcijski šoli:
MAJDA, META, TJAŠA, RAJKO