20.5. 2022 smo izvedli srečanje zaposlenih v okviru Dneva za kakovost. Preverili smo cilje, zadane v letnem načrtu kakovosti, spremljali že realizirane aktivnosti ter zastavili načrte za razvoj kakovosti v okviru prihodnjih aktivnosti.